فریت بار حساس

در حمل و نقل بارها، بخصوص آنهایی که شامل لوازم شخصی، لوازم دکوری، مواد خوراکی، مجسمه، ساز، لوازم منزل و کالای ممنوعه می‌شوند، استفاده از روش‌های مناسب بسته بندی و ارسال بار امری بسیار حیاتی است. در این مقاله، به بررسی فریت بار حساس و نحوه مدیریت وسایل شکستنی در حمل و نقل می‌پردازیم.